Methode

Behandelmethode

Elke situatie en ieder individu is uniek.  Daarom is de behandelmethode bij ons maatwerk.  De individuele programma’s zijn gebaseerd op evidence-based methodieken aangevuld met ervaringsgerichte technieken.  Voor de relatie programma’s kan gesteld worden dat de aanpak bestaat uit de volgende drie onderdelen, afgestemd op wensen en behoeften van de deelnemers.

Verkenning

Ruim voor het begin van de relatiedagen wordt de huidige – context specifieke – situatie, uitvoerig besproken.  Aan de hand hiervan en de vooraf ingevulde vragenlijsten, wordt een relatie-analyse gemaakt.

Doelstelling

Daarna gaan we een gezamenlijke betekenisgeving zoeken.  Wat is de veranderwens?  Waar wilt u naartoe?  En dat brengt ons vanzelf bij de dilemma’s rondom die verandering.  Wat is belangrijk?  Wat zijn uw kernwaardes?

Een boeiende reis; het komt namelijk niet vaak voor dat men hetzelfde probleem definieert of dezelfde wensen en behoeftes heeft.

Behandeling

Bewust laten we de klassieke behandelvormen los; wij zijn geschoold in bijna elke behandelvorm. Van EFT tot ACT, EMDR, Schema therapie, MBT enz enz. Wij kiezen en combineren juist voor dat, wat past bij uw situatie.

De route en regie bepalen we samen.  We kunnen ons focussen op het onderzoeken van uw kernwaardes, wat u verbindt, de onderlinge communicatie, het verwerken van een eventueel relatietrauma of het bespreekbaar maken van de seksuele beleving en wensen op dat vlak.  

Er is ruimte voor zorgen en pijn én er is ruimte voor wensen en dromen.

Behandelkader

Voor de relatieprogramma’s gaan we systemisch aan het werk.  Dat betekent dat we naast de relatie ook kijken naar de context; zowel interne als externe omstandigheden spelen een rol in de dynamiek.  We kijken naar familiepatronen en -geheimen, naar zowel relationele spanningen als andere krachten die van invloed kunnen zijn.  

Voor de andere programma’s werken we met zowel evidence-based methodes als ervaringsgerichte. Altijd is er aandacht voor hechtingsproblematiek en persoonlijkheids dynamieken. 

Zo kunnen we het verschil leren begrijpen tussen lineaire causaliteit – waarin problemen een oorzaak hebben – en circulariteit, waarin problemen begrepen kunnen worden vanuit de context waarin ze zich voordoen.

Perspectieven

Verschillende perspectieven op families en andere sociale systemen kunnen aan bod komen, waarbij de context steeds centraal staat. Dus met aandacht voor families, sociale netwerken, gender, cultuur, religie en sociaal economische omstandigheden.

  • het intergenerationele perspectief (van grootouders, ouders op kinderen) waarin wordt gekeken naar zich herhalende patronen door de generaties heen
  • het structurele perspectief waarin hiërarchie, grenzen en subsystemen in families aan de orde komen
  • het communicatieve perspectief waarin communicatieprocessen en interactiepatronen centraal staan
  • het sociaal-constructionistische perspectief waarin de invloed van de sociaal maatschappelijke omgeving, cultuur en gender op menselijke problematiek wordt behandeld
  • het narratieve  en dialogische perspectief waarin wordt onderzocht hoe dominante verhalen mensen kunnen beperken en hoe stemmen die het zwijgen zijn opgelegd weer tot klinken worden gebracht.

Wat mag u verwachten van ons?

Wij zijn slagvaardig en onderscheiden ons door een academisch (post-doctoraal) onderbouwde aanpak,  internationale ervaring, certificeringen en accreditaties en persoonlijke inbreng.  Onze aanpak werkt snel en de resultaten zijn effectief.  Creativiteit wordt met expertise gecombineerd, voor elk programma. 

Naast professionele en intensieve focus op uzelf of op uw relatie, neemt u ook concrete tools mee naar huis om de fundamenten van de intensieve programma dag of -dagen – zelf – vorm te gaan geven.  Praktische handvatten die u zelf kunt toepassen, ook zonder begeleiding.

Wij passen datgene toe wat werkt, zijn zorgvuldig, daadkrachtig en betrokken.  Het gaat niet om nieuwe communicatievormen aanleren als er geen verbinding gevoeld wordt.  Ook gaat het niet om betere seks-technieken aanleren als er een intieme eenzaamheid is.  Waar het wel om gaat, is om vanuit eigen intentie en kernwaardes, helderheid rondom verbinden of loslaten te krijgen.  Om dan die verbinding – of het loslaten – aan te gaan op een oprechte wijze, waar u achter kunt staan. Zo krijgt u een ander perspectief. 

Wij werken met emoties, cognities en gedrag. Het één staat niet los van het ander. Iedereen kan veranderen

Zie algemene voorwaarden

 Inzicht in ‘veranderdilemma’

Wij vinden dat iedereen kan veranderen. Dat dit niet vanzelf gaat, of dat de wil soms ontbreekt, spreekt voor zich.  Wat zijn argumenten om het over een andere boeg te gooien?  Soms is geen verandering, of het bij elkaar blijven wat je sterk maakt, soms is het juist loslaten.  Hoe werkt dit bij u?  

Met de doorpak-programma’s starten we met de zoektocht naar de ware intenties van ieders kant.  Deze kan bedolven liggen onder lagen van emoties, waardoor dit essentiële onderdeel overschaduwd wordt.

Sommige lagen zijn van uzelf, sommige van de ander, sommige zijn gegroeid in uw relatie.  We onderzoeken of we een basis kunnen vinden voor verbinden, of dat het beter is om juist los te laten.  Als deze keuze uiteindelijk is gemaakt, wordt het werkplan ‘focussen’.  

Met gerichte focus op emoties, cognities en gedrag – allen vanuit uw intentie en kernwaardes – komen we uit bij uw authentieke ik, én de oprechte relatie.  Met uzelf, of met de ander.  Hiermee ontstaat een nieuw perspectief en kan een basis gelegd worden voor de toekomst, met of zonder elkaar.  We zijn dan aangekomen bij een nieuwe authentieke waarde.

De uitvoering van het werkplan voor de toekomst gebeurt vaak na dit weekend tijdens een vervolgtraject.  U krijgt inzichten en handvatten mee, waarmee u zelf stappen kunt gaan zetten richting verandering.

De TFEO aanpak werkt snel en de resultaten zijn effectief.

Visie:  – ’n nieuw perspectief – 

Iedereen kan veranderen

De intensieve therapie programma’s van TFEO zijn geïnspireerd op existentialisme.  Het existentialisme beschouwt iedere persoon als een uniek wezen, verantwoordelijk voor eigen daden en eigen lot.  

Het TFEO programma is echter meer dan dat.  Het is een procesmodel voor vernieuwing en transformatie van mens en relatie.

Het proces omvat een verdieping van het bewustzijn van de betrokkenen, waarbij het benutten van de eigen wijsheid ingezet wordt.  Tijdens de TFEO programma’s wordt u begeleid om op een dieper niveau uw authentieke zelf te openbaren, ook aan de ander.

Relaties raken vaak de oorsprong van diepe emoties in uzelf, variërend van oprechte vreugde tot diepe zielenpijn.  In relaties kunt u zich bewust worden van een pijn in uzelf, die in wezen veel ouder is dan de relatie zelf.  Relaties zijn een vergrootglas voor onze eigen pijn en bieden de gelegenheid emotionele wonden uit het verleden te helen, vanuit uw authentieke zelf – in verbinding met uzelf – en de ander.

Het TFEO proces maakt verbinden vanuit de toekomst mogelijk, in plaats van ontoegankelijkheid vanuit het verleden.

“When we connect with who we really are, from this place of alignment we have the capacity to magnetize to us our desires and experience relationships and a life that is fulfilling, happy, loving and inspiring.”

Jennifer Kass

Locaties

Alle locaties worden in onderling overleg met u geboekt en zijn elk geselecteerd op privacy, kleinschaligheid en bijzonderheid. De locaties zijn passend bij TFEO, als u kiest voor de VIP variant, kunt u rekenen op exclusiviteit en volledig ontzorgd worden.

U heeft ook de optie om zelf een lokatie uit te kiezen, deze wordt in onderling overleg geboekt.

De wekelijkse sessie vinden plaats op het kantoor in Culemborg.

Gibran: ‘Let there be spaces in your togetherness’
F. Souren | Artist